Công tác Hội

Họp mặt Festival cà phê 2015

Thành viên giao lưu cà phê Tại Không Gian Xanh ,BMT.

Chụp ảnh Lưu Niệm.

Giao lưu ăn uống tại nhà hàng.

 

Thành viên giao lưu Kraoke.

Tập trung đi xem khai mạc Festival và bắn pháo hoa.

Chi tiết : https://www.facebook.com/groups/239193356287789/