Đời sống

Những con đường đất đỏ.

Những đứa trẻ.. lớn trên vùng đất đỏ..

Tóc dính đầy hoa cỏ, lá cây khô

Sáng theo Mẹ lên rẫy tỉa đậu, ngô

Chiều cùng Cha xuống đầm, hồ bắt cá

Có tuổi thơ trên con đường đất đá

Cứ mưa về là trượt ngã lấm lem.

Đôi chân trần buốt giá cõng theo em

Nghe hơi thở, ấm nồng vai em tựa

Có giấc mơ về con đường rải nhựa

Về ngôi trường gần Mẹ gần Cha

Về cuộc sống ấm no,đời khá giả

Bao nhọc nhằn, vất vả sẽ dần xa.

                           Tác Giả:  Dã Quì.