Giải trí

Vườn cà phê giống xanh lùn năm 3 bấm ngọn

Giống xanh lùn có thể thích hợp khi chăm sóc bấm ngọn hoặc để đọt. Dưới đây là khu vườn trồng dòng xanh lùn bấm ngọn năm 3 của cơ sở Trường Sơn tại xã Dambri - Bảo Lộc
----------------------------------------------------------------
Địa chỉ: 122 Nguyễn An Ninh - Thôn 5 - Xã Dambri - Bảo Lộc
Số điện thoại: 0918 438 437 (anh Sơn)

ca phe xanh lun bam ngon  (4) (Copy)

Dòng xanh lùn TS5 của Trường Sơn sinh trưởng rất mạnh, đồng đều. Có thể chăm sóc đơn giản khi để thả đọt hoặc bấm ngọn nuôi tán. Dưới đây là khu vườn mẫu trồng giống cà phê xanh lùn bấm ngọn năm thứ 3.

ca phe xanh lun bam ngon (1) (Copy)ca phe xanh lun bam ngon (2) (Copy)ca phe xanh lun bam ngon (3) (Copy)ca phe xanh lun bam ngon (6) (Copy)ca phe xanh lun bam ngon (7) (Copy)ca phe xanh lun bam ngon (8) (Copy)ca phe xanh lun bam ngon (9) (Copy)ca phe xanh lun bam ngon (10) (Copy)ca phe xanh lun bam ngon (11) (Copy)ca phe xanh lun bam ngon (12) (Copy)ca phe xanh lun bam ngon (13) (Copy)ca phe xanh lun bam ngon (14) (Copy)ca phe xanh lun bam ngon (15) (Copy)ca phe xanh lun bam ngon (18) (Copy)ca phe xanh lun bam ngon (19) (Copy)ca phe xanh lun bam ngon (20) (Copy)ca phe xanh lun bam ngon (21) (Copy)