Gương làm giàu

Bơ Hass

Bơ Hass

Năm 1935, Ông Hass đã được cấp bằng sáng chế Bơ Hass, cùng trong năm đó ông đã ký với ông Brokaw một thỏa thuận để ông Brokaw trồng và phát triển vườn ươm cây giống từ cây bơ gốc của ông Hass và thỏa thuận về xem xét tổng thu nhập là chia 25% cho ông Hass và 75% cho ông Brokaw....Từ một cây bơ gốc đó đến ngày hôm nay đã phát triển lên đến hơn một trăm triệu cây bơ, và bơ Hass chiếm gần 80% tổng sản lượng bơ trên toàn thế giới.

Hình ảnh những cây bơ trồng khảo nghiệm tại vườn bơ của ông Nguyễn Đức Thống tại vườn bơ trên Di Linh, Lâm Đồng, do ông Kevin Nguyễn, CEO của công ty Rowland Avocado (California, Mỹ), mang hạt giống và cành giống từ vườm ươm giống của ông Brokaw ở Ventura, California đem về...

Giờ đây những hạt giống tốt nhất đã được trồng, ươm mầm ra hoa và kết trái, mời các bạn cùng nhìn lại một chặng đường phát triển của cây bơ Hass :

Giai đoạn 1 : Những hạt giống và cành giống bơ Hass được vận chuyển từ Mỹ về vào ngày 29/1/2013 và những cành giống được ghép vào cây bơ 6 năm tuổi được trồng tại trang trại Di Linh, ảnh được chụp vào ngày 6/9/2013 (Hình 1,2)

Hass variety patented by Rudolph Hass in 1935, in the same year he signed an agreement with Harold Brokaw to propagate and distribute nursery tree and grafting wood, Hass was to receive 25% of the proceeds and the rest 75% for Mr Borkaw. From an original avocado tree, it has grown to over one hundred million trees, and avocado Hass avocado is nearly 80% production worldwide.

Below is the pictures of testing Hass avocado tree in Mr Nguyen Duc Thong’s avocado farm in Di Linh , Lam Dong ProvinceViet Nam which Mr Kevin Nguyen, CEO of Rowland Avocado (CaliforniaUSA), brought seeds and budwoods from Brokaw nursery inVentura, California .

Now the best seeds have been planted, flowering and fruiting…. Let follow us to look back on a development path of Hass avocado tree in our farm:

Stage 1: The Hass avocado seeds and budwoods were shipped from the United States on Jan. 29 2013. Budwoods were gratfted  to 6-year-old avocado tree which was grew in Di Linh farm, pictures were taken on Sep. 06 2013 (Figure 1.2)

 

 

Giai đoạn 2 :  là hình ảnh của cây bơ Hass lúc mới được trồng trên trang trại Di Linh, ảnh được chụp vào ngày 25/11/2013, lúc này cây con mới phát triển (hình 3,4)

Stage 2: Hass avocado trees were grown in the farm on Di Linh highland, pictures were taken on Nov. 25 2013, seedlings were in development time (Figure 3.4)


Hình 3


 Hình 4

  Hình ảnh mùa đầu tiên của cây bơ Hass H30, hình được chụp từ ngày 27/12/2013 đến22/12/2014

The first images of the Hass avocado season (H30), the picture was taken on from Dec. 27 2013 to Dec. 22 2014. 

 

Cây bơ H30 đã cho khoảng 100 trái

Quý khách hàng có nhu cầu đặt hàng
 liên hệ số: Hotline: +84-08-3839 5128