Gương làm giàu

Kỹ thuật ghép bơ

Tiêu chuẩn để chọn gốc bơ tiến hành ghép

 • Bầu phải đủ lớn: tối thiểu 20 x 30cm
 • Đất tơi xốp, bầu vừa đủ chặt.
 • Cây khỏe mạnh: lá màu xanh đậm, vết ghép phẳng, thân thẳng, không bị sâu bệnh hại.
 • Phần chồi ghép cao khoảng 15 – 20cm, đã được mang ra cho thích nghi dưới điều kiện nắng nóng.
 • Đã được huấn luyện chịu nắng.
 • Có ngồn gốc giống và tài liệu mô tả đặc tính giống.

Tiến hành gieo hạt, nuôi cây làm gốc ghép, ươm hạt bơ cho nảy mầm trên nền cát trộn vụn xơ dừa, khi hạt nảy mầm thi cho vào bầu đã đóng sẵn. Chăm sóc cây bơ trong khoảng thời gian từ 3 – 4 tháng, đạt chiêu cao 40 – 50 cm thân mập thì tiến hành ghép

Hiện nay trung tâm tiến hành ươm hạt trực tiếp vào bầu đã đóng sẵn, tiến hành tưới ngày một lần thì tỷ lệ cây sống khoảng 97%

Chuẩn bị vật liệu để tiến hành ghép

 • Cây gốc ghép đủ tiêu chuấn
 • Chồi phải cắt bỏ lá trước khi ghép
 • Kéo cắt cành, dao ghép, cuộn dây buộc tự hủy.

Các bước ghép chồi

 • Cắt bỏ ngọn thân, chẻ dọc thân khoảng 2, 0 – 2,5cm
 • Vát chân chồi ghép thành hình nêm
 • Gắn chồi ghép vào vết chẻ ở gốc ghép cho thật khít
 • Quấn kín chồi ghép bằng dây nhựa tự hủy
 • Phần ngọn thân trước (trái: lá và ngọn vẫn còn ở trên thân ghép) và sau khi ghép (phải: lá và ngọn đã được cắt vát và ghép)
 • Cây sau khi ghép 3 – 4 tháng thì đủ tiêu chuẩn trồng.