Kỹ thuật trồng

Cách phòng bệnh thối nứt thân trên cây cà phê


Bệnh do nấm Fusarium Spp. Sợi nấm phát sinh mạnh trong mùa mưa. Nấm ăn lan trong mạch gỗ, tượng tầng và nhu mô vỏ thân cành, làm tắt mạch dẫn, rối loạn sinh lý dẫn truyền nước và dinh dưỡng. Cuối mùa mưa hình
 thành bào tử, quá trình phóng thích bào tử gây bong nứt vỏ cây. Cây nhiễm sinh trưởng kém, nhiễm nặng gây chết ngọn. Bệnh lây lan rất mạnh theo nước và gió. Bệnh hại nặng trên các vườn trung tuổi trở lên, tán rậm rạp, ẩm thấp quá.
Để kiểm soát bệnh thối nứt thân phải thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, trên diện rộng (và sẽ đồng thời cũng giúp kiểm soát nhiều bệnh quan trọng trên cà phê):
1. Vệ sinh đồng ruộng, tiêu hủy cây bệnh nặng, tàn dư bệnh
2. Tạo hình thông thoáng (nhất thiết phải tạo ống khói, bằng cách bỏ các cành thứ cấp cách thân < 25 cm. Để thông gió, thoát ẩm, có ánh mặt trời chiếu vào trong tán.
3. Phun thuốc hóa học để dập dịch (thường là đầu mùa mưa khi bệnh bắt đầu bùng phát): phun thuốc gốc đồng (chamDP, Champion, COC 85,...), phun toàn diện (lá, quả, cành, thân, mặt đất. bờ lô, thân cây che bóng,...) 2 lần cách nhau 2-3 tuần. 
4. Quản lý duy trì ổn định (trong mùa mưa) bằng cách phun toàn diện vườn chế phẩm sinh học (Trichomix đậm đặc, Tricho-Nema, Tricho-Meta,...các men này thay thế cả phân bón lá) 2 lần cách nhau 3-4 tuần. Cách ly hóa học ít nhất 3 tuần trước khi dùng sinh học, súc kỹ dụng cụ trước khi dùng chế phẩm sinh học.
---oOo----------------------------------------
- Bệnh có tính dịch tễ cao (lây lan rộng, tái phát mạnh) cần được kiểm soát trên diện rộng. Nếu cả vùng cùng xử lý triệt để, sau 2 năm liên tục dịch này sẽ bị đẩy lùi. Còn nếu làm chiếu lệ, cục bộ sẽ tái phát dây dưa, không dứt.
- Trong thời gian xử lý hóa học phải hạn chế đạm, nhất là đạm qua lá. Vì Đạm làm tăng tính trương nước, gây giảm hiệu lực thuốc (cơ chế tác dụng thuốc gốc đồng là ức chế khả năng hút nước của sợi nấm, bào tử nấm).
- Công đoạn dùng chế phẩm sinh học: 
+ Nếu vườn chỉ thối nứt thân thì sử dụng Trichomix (Gồm: Trichoderma + phân bón lá + VSV cố định đạm + VSV công phá lân,...)
+ Nếu vườn nhiễm thối nứt thân + ve sầu thì sử dụng Tricho-Meta (Gồm: Trichoderma + phân bón lá + nấm xanh+VSV cố định đạm + VSV công phá lân,...)
+ Nếu vườn nhiễm nứt thân + tuyến trùng thì sử dụng Tricho-Nema (Gồm: Trichoderma + phân bón lá + Pas + Cod +...+VSV cố định đạm + VSV công phá lân,...)

                                                                                                                                                       Thạc Sỹ Phạm Công Trí.