Kỹ thuật trồng

Cách phòng trừ rệp sáp hại quả trên cây cà phê

Rệp sáp hại quả

* Đặc điểm hình thái
Rệp sáp gây hại quả trên đồng ruộng có rất nhiều loài, trong đó có hai loài chính là
rệp sáp mềm tua ngắn Planococcus kraunhiae Kwana và rệp sáp hai đuôi Ferrisia virgata 
Cockerell. Rệp sáp được bao phủ một lớp sáp màu trắng.
* Triệu chứng, tác hại
Rệp sáp gây hại quả bằng cách chích hút nhựa quả cà phê, làm quả non không phát 
triển, trường hợp nặng làm quả rụng, khô héo, thậm chí làm cành khô, cây chết. Khi rệp sáp 
gây hại nặng thường xuất hiện lớp nấm muội đen bao phủ quả, lá và cành, làm giảm khả
năng quang hợp của cây. 
* Biện pháp phòng trừ
+ Cắt tỉa cành, tạo hình cây cà phê thông thoáng.
+ Làm sạch cỏ dại trong bồn.
+ Chăm sóc để cây cà phê phát triển tốt, hạn chế sự gây hại của rệp sáp.
+ Bảo vệ các loài thiên địch: bọ rùa đỏ (Rolodia sp.), bọ rùa nhỏ (Scymnus sp.), bọ
mắt vàng (Chrysopa sp.), nhện bắt mồi và ăn thịt côn trùng...
+ Thường xuyên kiểm tra vườn cây, đặc biệt vào các tháng mùa khô để phát hiện 
sớm và có biện pháp xử lý kịp thời.
+ Khi rệp mới xuất hiện với tỷ lệ cành bị hại còn thấp có thể cắt bỏ các cành bị rệp,
thu gom và đưa ra ngoài vườn để tiêu hủy.
+ Đối với vùng thường xuyên bị rệp hại, sau khi thu hoạch tiến hành cắt cành và 
kiểm tra mật độ rệp sáp hại quả để tiến hành phòng trừ kịp thời. Khi thấy khoảng 10 % số
chùm quả trên cây có rệp thì tiến hành phun thuốc. Để thuốc có hiệu quả cao nên dùng máy 
bơm cao áp xịt mạnh nước vào chùm quả có rệp để rửa trôi lớp sáp bao phủ trên cơ thể rệp, 
sau đó mới tiến hành phun thuốc kỹ vào chùm quả để thuốc ngấm vào thì hiệu quả phòng 
trừ rệp sáp sẽ cao hơn.
+ Tùy thuộc vào việc có tham gia cà phê có chứng nhận hay không để lựa chọn loại 
thuốc được phép sử dụng có trong danh mục thuốc được Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn quy định hàng năm.
- Không sản xuất cà phê chứng nhận: Sử dụng một trong các thuốc sau: Chlopyrifos 
Ethyl (Anboom 40 EC, Mapy 48 EC); Chlorpyrifos ethyl + Imidacloprid (Fidur 220 EC); 
Imidacloprid (Admire 200 OD, Confidor 100 SL, T-email 70 WG); Profenofos (Selecron 500 
EC); Cypemethrin + Profenofos (Polytrin P 440 EC); Spirotetramat (Movento 150 OD),…

- Sản xuất cà phê chứng nhận UTZ, RA: Sử dụng một trong các thuốc sau: Chlopyrifos 
Ethyl (Anboom 40 EC, Mapy 48 EC); Chlorpyrifos ethyl + Imidacloprid (Fidur 220 EC); 
Imidacloprid (Admire 200 OD, Confidor 100 SL, T-email 70 WG); Profenofos (Selecron 500 
EC); Cypemethrin + Profenofos (Polytrin P 440 EC); Spirotetramat (Movento 150 OD),…
- Sản xuất cà phê chứng nhận 4 C: Sử dụng một trong các loại thuốc sau Chlopyrifos 
Ethyl (Anboom 40 EC, Mapy 48 EC); Spirotetramat (Movento 150 OD)… 
+ Kiểm tra, đánh dấu cây có rệp ở ngưỡng cần phun, phun kỹ vào các chùm quả sao 
cho thuốc có thể tiếp xúc được rệp. 
+ Nồng độ theo hướng dẫn trên nhãn thuốc. Phun thuốc 2-3 lần cách nhau 7-10 ngày

                                                                   Thạc sỹ Phạm Công Trí.