Kỹ thuật trồng

Cách phòng trừ rệp sáp hại rễ trên cà phê

Rệp sáp hại rễ
* Đặc điểm hình thái
Rệp sáp hại rễ là loài Planococcus lilacinus. Rệp sáp hại rễ có thân hình dày hơn rệp 
sáp hại quả và phồng lên như hình bán cầu. 
* Triệu chứng, tác hại
Cây cà phê bị rệp sáp hại rễ sinh trưởng và phát triển kém, gây hại nặng làm lá vàng, 
rụng, cây chết. Khi gặp điều kiện thuận lợi, rệp sáp rễ sẽ kết hợp với nấm Bornetina corium
tạo thành lớp màu trắng (măng xông) bao quanh rễ cây làm cho rễ nhanh chóng bị hủy hoại. 
Rệp chích hút nhựa rễ cây đã tạo ra những vết thương trên rễ, tạo điều kiện cho các nấm gây 
hại dễ dàng xâm nhập và gây bệnh thối rễ.


* Biện pháp phòng trừ
+ Tạo hình, tỉa cành để cây cà phê thông thoáng.
+ Làm sạch cỏ dại trong bồn để hạn chế sự gây hại của rệp sáp.
+ Thường xuyên kiểm tra vườn cây để phát hiện rệp sớm và phòng trừ kịp thời. 
+ Phòng trừ bằng thuốc hóa học chỉ áp dụng khi mật độ rệp sáp trên 100 con/gốc. 
Các loại thuốc có thể thay đổi hàng năm, sử dụng thuốc trong danh mục hàng năm. Sử dụng 
một trong các loại thuốc sau để tưới vào gốc và xung quanh phần rễ cây
- Không sản xuất cà phê chứng nhận: Sử dụng một trong các thuốc sau: Chlopyrifos 
Ethyl (Nycap 15 GR, Anboom 40 EC, Mapy 48 EC); Chlorpyrifos ethyl + Imidacloprid 
(Fidur 220 EC); Diazinon (Diaphos 10 GR, Diazan 10 GR); Dimethoat (Bian 40 EC); 
Fenitrothion + Trichlorfon (Ofatox 400 EC); Fenitrothion + Fenoburcarb (Subatox 75 EC); 
Imidacloprid (Admire 200 OD, Confidor 100 SL, T-email 70 WG); Profenofos (Selecron 500 
EC); Cypemethrin + Profenofos (Polytrin P 440 EC); Spirotetramat (Movento 150 OD),…
- Sản xuất cà phê chứng nhận UTZ, RA: Sử dụng một trong các thuốc sau: Chlopyrifos 
Ethyl (Anboom 40 EC, Mapy 48 EC, Nycap 15 GR); Chlorpyrifos ethyl + Imidacloprid 
(Fidur 220 EC); Diazinon (Diaphos 10 GR, Diazan 10 GR); Dimethoat (Bian 40 EC); 
Fenitrothion + Trichlorfon (Ofatox 400 EC); Fenitrothion + Fenoburcarb (Subatox 75 EC); 
Imidacloprid (Admire 200 OD, Confidor 100 SL, T-email 70 WG); Profenofos (Selecron 500 
EC); Cypemethrin + Profenofos (Polytrin P 440 EC); Spirotetramat (Movento 150 OD),…
                                                    Trích dẫn tài liệu Thạc sỹ Phạm Công Trí.