Kỹ thuật trồng

Biện pháp phòng trừ mọt đục quả trên cà phê.

Mọt đục quả.
* Đặc điểm hình thái
Mọt đục quả tên khoa học là Stephanoderes hampei Ferriere (hay Hypothenemus 
hampei Ferrarri). Mọt trưởng thành là một loại bọ cánh cứng, có màu nâu đen hoặc đen 
bóng, có cánh hoặc không có cánh, kích thước bằng khoảng hạt mè. 
* Triệu chứng, tác hại
Quả cà phê bị mọt gây hại thường có một lỗ tròn nhỏ cạnh núm quả hoặc chính giữa 
núm quả. Mọt thường xuất hiện khi quả cà phê vào giai đoạn xanh già, quả chín, có thể sống 
trong các quả khô, quả rụng, quả đang bảo quản. Mọt đục vào phần nhân hạt làm hạt có màu 
đen, khuyết một phần hoặc toàn bộ. Làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm.


* Biện pháp phòng trừ
+ Thu hoạch kịp thời quả chín, quả chín bói để hạn chế sự lây lan của mọt đục quả.
+ Sau thu hoạch cần tận thu quả khô và quả chín còn sót lại ở trên cây và dưới đất. 
+ Phơi khô quả và hạt trước khi bảo quản ở ẩm độ dưới 13 %. 
+ Biện pháp hóa học:
Ở vùng bị mọt đục quả phá hoại nặng nhiều năm liền có thể dùng thuốc hóa học để
phun với vùng bị hại. Tùy thuộc vào việc có tham gia cà phê có chứng nhận hay không để
lựa chọn loại thuốc được phép sử dụng có trong danh mục thuốc được Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn quy định hàng năm.
- Không sản xuất cà phê chứng nhận: Sử dụng một trong các thuốc: Alpha -
cypermethrin (Anphatox 25 EW, Anphatox 50EW, Antaphos 100 EC); Alpha-cypermethrin 
+ Profenofos (Profast 210 EC); Buprofezin + Chlorpyrifos Ethyl (Proact 555 EC); 
Chlorpyrifos Ethyl + Cypermethrin (Subside 505 EC),…
- Sản xuất cà phê chứng nhận UTZ, RA: Sử dụng một trong các loại thuốc sau: 
Buprofezin + Chlorpyrifos Ethyl (Proact 555 EC); Chlorpyrifos Ethyl + Cypermethrin 
(Subside 505 EC)… 3.5. Mọt đục cành
* Đặc điểm hình thái
Mọt đục cành có tên khoa học là Xyleborus morstatti Hagedorn. Con cái màu nâu sẫm, 
có cánh màng, dài 1,6-2,0 mm. Con đực có màu nâu, nhỏ hơn con cái và chỉ dài 1,0 mm, 
không có cánh màng nên không thể bay được. Trên mình có nhiều lông mềm màu hung. 
* Triệu chứng, tác hại
Các cành bị mọt thường có một lỗ nhỏ bên dưới các cành tơ hay bên hông các chồi 
vượt, làm cành bị khô. Trường hợp gây hại nhiều trên cành cơ bản cây có thể bị chết. Những 
cành đường kính > 9 mm khi bị mọt, cành không bị khô nhưng về sau sẽ bị gãy do mang quả. 
Mọt đục cành gây hại nặng trên các vườn cà phê giai đoạn kiến thiết cơ bản, chủ yếu 
gây hại trên các cành cà phê tơ. Mọt đục cành thường gây hại từ tháng 9 - 10, đạt đỉnh cao 
vào tháng 12 và tháng 1 năm sau.
* Biện pháp phòng trừ
+ Kiểm tra vườn thường xuyên, nhất là vào thời gian đầu mùa khô để phát hiện sớm.
+ Cắt cành ở vị trí cách lỗ đục ít nhất 8 cm về phía trong thân cây cà phê để thu gom 
toàn bộ tổ mọt đưa ra khỏi vườn và tiêu hủy kịp thời. 
+ Biện pháp hóa học
Tùy thuộc vào việc có tham gia cà phê có chứng nhận hay không để lựa chọn loại 
thuốc được phép sử dụng có trong danh mục thuốc được Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn quy định hàng năm
- Không sản xuất cà phê chứng nhận: Sử dụng một trong các thuốc sau theo hướng 
dẫn trên bao bì: Chlorpyrifos Ethyl (Anboom 48 EC), Chlorpyrifos Ethyl + Cypermethrin 
(Subside 505 EC), Abamectin + Matrine (Amara 55EC), Buproferin + Chlorpyrifos Ethyl 
(Proact 555 EC), Alpha - cypermethrin + Chlorpyrifos Ethyl (Careman 40 EC).
- Sản xuất cà phê chứng nhận 4 C: Sử dụng một trong các thuốc sau theo hướng dẫn 
trên bao bì: Abamectin + Matrine (Amara 55EC)…

                                                                     Trích dẫn từ tài liệu Thạc sỹ Phạm Công Trí.