Kỹ thuật trồng

Phương pháp giúp cà phê không bị suy yếu sau thu hoạch và ra bông đồng loạt cho vụ tới.


- Bón phân vô cơ lần cuối cân đối đa-trung-vi lượng; với những vườn có biểu hiện thiếu trung vi lượng (héo lá quá sớm, xoăn bạc lá) nên bón bổ sung [20 kg sun phat kẽm + 20 kg sun phat ma giê] / ha (trộn với phân NPK) để cây đủ sức khỏe trong giai đoạn hạn sinh phân hóa mầm hoa.
- Sau khi thu hoạch, cắt cành sớm và phun ngay phân bón lá chuyên dùng cho cà phê, nồng độ khoảng 0,5% để cung cấp dinh dưỡng và thúc đẩy cây phân hóa mầm hoa hiệu quả.
- Khi mầm hoa phân hóa triệt để (ẩm độ đất khoảng 26%) thì tưới nước lần đâu. Lượng nước khuyến cáo lần đầu 450-600 lít/hố. Không bón phân khoáng (nhất là đạm) khi tưới lần đầu, tránh bị chai hạt phấn.
Có 2 phương án (bón khi tưới đợt 2):
- Bón NPK mùa khô cho cà phê.
- Bón 120-180 kg Ure/ha
Trong mùa mưa thì các NPK-TE thường là đã cung cấp đủ bo; nếu bạn nào tự trộn thì có thể bổ sung 25-35 kg nitrat bo/ha/năm chia 2 lần bón cùng với phân đa lượng
Cà phê kinh doanh thiếu Ma giê thì các lá tại đốt mang quả thường bị vàng (gân vẫn xanh), bi nặng cuối mùa mưa khi nhân vào chắc; cách đơn giản nhất là bón Sun phát ma giê, lượng 20-30kg/ha/năm bón chung với NPK.

Thạc sỹ Phạm Công Trí.