Kỹ thuật trồng

Biện pháp phòng trừ bệnh lỡ cổ rễ trên cây cà phê

* Bệnh Nhũn cổ rễ : Fomes Noxius+Fusarium+Rhizoctonia
Thường xuất hiện trong mùa mưa trên cà phê kinh doanh,cây còi cọc,sinh trưởng kém hơn các cây xung quanh,vỏ cổ rễ bong ra,cổ rễ mềm xốp hơn các cây Bình thường.Ở cây nặng cổ rễ nhũn,phần rễ bên trong khô,toàn Bộ hệ thống bên trong đen và khô cây trơ cành trụi lá chết đứng cả cây.
*Biện pháp phòng trừ:
- Đào đốt các cây có triệu chứng bệnh kể cả những cây đai rừng chắn gió xung quanh vùng đó.
- Xử lý hố : đốt hố + vôi + thuốc trừ nấm + thuốc trừ tuyến trùng.
- Đối với những vùng chưa bị bệnh ngoài việc áp dụng phân bón một cách cân đối,hợp lý,Cần hết sức chủ động đến các biện pháp cải tạo đất như bón phân hữu cơ các chế phẩm cải tạo đất,đào bồn ép xung quanh,các tàn dư thực vật,phải thường xuyên kiểm tra vườn cây để kịp thời phát hiện bệnh có biện pháp xử lý ngay để tránh lây lan.
Những cây xung quanh cây chết có thể phun phòng thuốc Aliette. Dùng các loại thuốc để tưới vào gốc như: Validamycin (Validacin); Pencycuron (Monceren) hoặc các loại thuốc gốc đồng.

                                                                                                                                                                                        Thế Hiển.