Kỹ thuật trồng

Cách phòng trừ bệnh nấm hồng trên cây cà phê

Bệnh nấm hồng (Corticium salmonicolor Berkeley & Broome)
* Triệu chứng
Trên quả hay cành xuất hiện những chấm nhỏ màu trắng giống như bụi phấn. Sau đó 
phát triển tạo thành một lớp phấn mỏng có màu hồng. Vết bệnh thường xuất hiện ở mặt dưới 
cành, cuống quả. Bệnh phát triển chạy dọc theo cành và làm cành chết khô, quả héo và rụng. 

Ảnh : Triệu chứng nấm hồng trên cây cà phê.

* Nguyên nhân, tác hại
Bệnh nấm hồng do nấm Corticium salmonicolor Berkeley & Broome gây hại. Trên 
cây bệnh thường các cành ở tầng giữa và tầng trên bị nặng hơn. Bệnh phát triển và lây lan 
nhanh trên cây làm khô cành, giảm năng suất. 
* Biện pháp phòng trừ: 
+ Kiểm tra vườn đầu mùa mưa, nhất là khi mưa nắng xen kẽ để phát hiện bệnh sớm.
+ Cắt, đốt cành bị bệnh nấm hồng gây hại nặng.Sản xuất cà phê vối bền vững
+ Biện pháp sinh học: 
Sử dụng thuốc sinh học Trichoderma viride (Biobus 1.00 WP).
+ Biện pháp hóa học: Nếu bệnh xuất hiện phổ biến có thể phun thuốc. Nên phun lúc 
mới xuất hiện nấm màu trắng, phun theo nồng độ hướng dẫn trên nhãn thuốc, phun 2 - 3 lần 
cách nhau 15 ngày. Tùy thuộc vào việc có tham gia các tổ chức sản xuất cà phê bền vững 
hay không để lựa chọn các loại thuốc được cho phép sử dụng trong danh mục hàng năm:
- Không sản xuất cà phê chứng nhận: Sử dụng một trong các loại thuốc sau: Copper 
Hydroxide (Champion 77 WP); Carbendazim (Arin 25 SC); Hexaconazole (Anvil 5 SC); 
Validamycin (Validacin 3 SL; Vivadamy 5 SL)…
- Sản xuất cà phê chứng nhận UTZ, RA: Sử dụng một trong các loại thuốc Copper 
Hydroxide (Champion 77 WP); Carbendazim (Arin 25 SC); Hexaconazole (Anvil 5 SC); 
Validamycin (Validacin 3 SL; Vivadamy 5 SL)…
- Sản xuất cà phê chứng nhận 4 C: Sử dụng một trong các thuốc sau: Validamycin 
(Validacin 3 SL; Vivadamy 5 SL)…

                                                Trích tài liệu WASI của Thạc Sỹ Phạm Công Trí.