Kỹ thuật trồng

Kỹ thuật ghép cải tạo vườn cà phê năng suất thấp

Những vườn, cây cà phê như thế nào thì nên ghép cải tạo?

Những vườn cà phê già, trồng nhiều năm mà bộ rễ còn phát triển tốt, chưa có điều kiện tái canh,trồng mới. Những cây cà phê trái nhỏ, hái dai, chín sớm quá hoặc muộn quá thì ghép cải tạo để ổn định năng suất, những cây bị khuyết tán nên ghép bổ xung tán cho cây.

Những cây cà phê bị hỏng bộ rễ, nấm, bệnh, chậm phát triển thì không nên ghép mà nhổ bỏ, xử lý đất để trồng mới.

Những vườn cây trồng được ít năm nhưng giống tạp cũng cần thiết nên ghép cải tạo. Trong những năm gần đây do giá cà phê xuống thấp mà chi phí đầu tư thì lại cao, vì vây để tái canh, trồng mới là rất khó, phương pháp ghép cải tạo(thay thế)đối với nhiều hộ nông dân trồng cà phê vẫn là tối ưu.

Có ba phương pháp để ghép cải tạo :

1. Sau khi thu hoạch xong cưa đốn, cưa cách mặt đất từ 30 - 35cm nghiêng 45 độ theo hướng đông hay đông bắc.

2. Có thể chặt hết cành để nguyên cây mẹ sau khi ghép xong làm trụ níu cho khỏi bật chồi ghép và giúp cây ra tán đều hơn.

3. Chặt bớt cành dưới thấp tỉa quang tán trên, thu thêm một năm rồi phá luôn cây mẹ .

 Chăm sóc, bón phân cho cây lên chồi cao từ 20-30cm là ghép được.

                                                                                                                                                           Ban Mai Xanh.

Một số vườn sau khi cưa ghép cải tạo tại Kon Tum.

Ảnh : Cà phê ghép cải tạo do chị Banmaixanh Nguyễn cung cấp.