Kỹ thuật trồng

Kỹ thuật ghép cà phê

 Sau các bước đã làm khi chồi cao từ 25-30cm là tiến hành ghép được. 

Dụng cụ cần thiết là: Một dao rọc giấy, băng dùng để quấn vết ghép (chuyên dùng hoặc cắt từ bao nilon) túi nilon 14x20cm.chồi ghép (chồi ngọn)là chồi,ngọn của các dòng vô tính chọn lọc và đã được nhà nước công nhận hoặc lấy ngay tại vườn chọn những cây không bị sâu bệnh, năng suất ổn định nhiều năm liền.

 Chồi chuẩn là phần ngọn của thân hay chồi vượt dài từ 4-5cm.trên thực tế có rất nhiều người dùng phần dưới sau khi bỏ ngọn đi gọi là mắt,hay là đoạn hai.Chồi gốc:khi chồi gốc lên cao 25-30cm là ghép được.

Ảnh : Chồi ghép.                                   Ảnh : Cách ghép chồi.

 Mỗi gốc chọn từ hai đến ba chồi,chia đều quanh gốc.

Cách ghép:

- Cắt bỏ phần ngọn của chồi gốc chừa lại 7-10cm(gốc ghép )chẻdọc giữa thân khoảng 2-2.5cm.Chồi ngọn (ngọn ghép) dài 4-5cm có cặp lá bánh tẻ cắt bỏ còn 1/3 phiến lá,vát hai bên hình cái nêm có độ dài bằng vết chẻ ở gốc ghép.

- Đặt ngọn ghép vào vết chẻ của gốc sao cho lớp vỏ của ngọn và gốc áp vào nhau , quấn chặt vết ghép, quấn từ dưới lên trên rồi buộc lại.Sau đó lấy túi nilon chụp kín ngọn ghép rồi buộc kín dưới vết ghép,từ một tuần đến 20 ngày sau ghép là có thể tháo chụp,từ 20-30 ngày tháo băng.

Ảnh : Minh họa.

Kinh nghiệm trên thực tế tùy theo cách canh tác và khí hậu của từng vùng mà một số nơi ghép mà không cần chụp túi nilon chồi ghép vẫn sống và phát triển bình thường. Sau khi ghép có một số % nhất định ko tương thích với ngọn ghép thì có những biểu hiện là chồi ghép phát triển còi cọc, ít cành cấp và hay bị khô cành, để hạn chế những vấn đề trên ta nên ghép vài giống vô tính vào cùng một gốc.Thời gian ghép là quanh năm cứ khi nào có chồi gốc đủ tiêu chuẩn là ghép được.Theo tài liệu tham khảo thì thời gian ghép tốt nhất là tháng 5 và tháng 6.

                                                                                                                                      Người viết : Ban mai Xanh.