Kỹ thuật trồng

Làm bồn cho cà phê

Làm bồn cho cà phê có hai thời kỳ:

- Thời kỳ trồng mới: Sau khi trồng mới cà phê cần vét đất ở xung quanh gốc thành một bồn sâu so với mặt đất khoảng 20-30cm người ta thường gọi là “đánh ổ gà”. Bồn hay ổ gà có tác dụng giữ nước mưa hay giữ nước khi tưới. Bồn còn có tác dụng giữ lại các chất màu mỡ, chất hữu cơ và phân bón đề cung cấp cho gốc cà phê không bị chảy ra ngoài.

 

Ảnh : Thành viên cung cấp.

- Thời kỳ cuối kiến thiết cơ bản và thời kỳ kinh doanh: Đối với những vùng có mùa khô hạn kéo dài và thoát nước tốt thì khi trồng mới ta phải đưa bầu xuống sâu nhằm đạt được mục đích là đưa bộ rễ phát triển ở các tầng đất dưới sâu để tăng tính kháng hạn của cây cà phê. Việc tiến hành làm bồn cho cây cà phê trong thời kỳ kinh doanh là rất cần thiết bởi vì vai trò của bồn ở trong thời kỳ này là giữ nước trong mùa mưa và khi tưới nước trong mua khô. Bồn còn là nơi giữ lại các tàn dư thực vật để tăng thêm hàm lượng chất hữu cơ và giữ phân bón cho từng hố cà phê. Tuy vậy để tránh làm hư hại quá mức đến hệ thống bộ rễ của cây cà phê thường tập trung tới trên 80% ổ tầng đất từ 0-40cm do vậy khi vét bồn phải tương đối nông và có đường kính rộng trùng với mép của bộ tán lá cà phê. Nếu làm bồn hay vét bồn vào trong mùa mưa dễ dàng tạo ra những vết thương ở bộ rễ để cho những nấm bệnh đã sẵn có ở trong đất xâm nhập vào phá hoại cây trồng.

Thời gian làm bồn hợp lý nhất là vào cuối mùa mưa, đầu mùa khô, thời gian đã thu hoạch xong chuẩn bị cho việc tưới nước ở mùa khô. Ở những vườn cà phê sinh trưởng tốt, sản lượng cao nếu trong quá trình làm bồn chúng ta làm huỷ hoại bộ rễ quá đáng thì cũng góp phần tạo ra sự mất cân đối giữa các bộ pháp rễ (địa sinh) và thân, cành, là, quả (khí sinh) có thể dẫn đến phản ứng sinh lý tất yếu của cây cà phê và làm cho bộ lá của cây cà phê biến vàng.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Việt Cường.