Trao đổi

Chia sẻ kinh nghiệm xử lý đất đai để tái canh cà phê?

Nhiều vườn cà phê đã được cấp giống trồng tái canh chỉ sau một hai năm, đa số cây con mới trồng đều chết, số cây còn sống cũng còi cọc, không phát triển nổi. Nhiều bà con tái canh có kinh nghiện đã chỉ ra nguyên nhân có từ khâu xử lý đất tái canh chưa triệt để, sâu bệnh vẫn còn làm cho cây con tái canh không thể sống và phát triển được.chúng tôi nhận thấy đây là một nguyên nhân quan trọng, cần có sự tham khảo và chia sẻ của cộng đồng, nhất là từ những bà con đã đúc kết được kinh nghiệm xử lý đất và tái canh thành công.
Mong cộng đồng nông dân trồng cà phê cùng tham gia chia sẻ kinh nghiệm.