Trao đổi

Cách phân biệt một số triệu chứng bệnh trên cây cà phê

1/Nấm hồng, thán thư, rỉ sắt, tảo đỏ.

1.1.Nấm hồng: xuất hiện mặt dưới cành (mặt ngược ko bị mặt trời chiếu vào) ở những cây cành là thưa. Khi cành trái thối, ban đầu vết bệnh là mãng trắng mịn như bụi phấn, dần dần chuyển sang hồng--> xám. Tỉ lệ nhiễm nấm hồng không quá 1%.

1.2.Thán thư: trái thối đen, lá thối đen (hơi khô vùng giữa vết bệnh, có vân vện đồng tâm). Bệnh cũng gây ra khô cành khô quả như nấm hồng, nhưng thiệt hại lớn hơn.
1.3.Tảo đỏ: có dạng sợi nên khì sờ vào không dính ra tay như nấm hồng hay rỉ sắt. Tảo tấn công vào thân già, cành lá trái làm suy giảm quang hợp của lá. Tảo đỏ gây hại cả 2 bề mặt lá ở những vườn hay phun phân bón lá có N, P cao hoặc tỉa cành không thông thoáng, vườn ẩm cao, thiếu sáng. Đối những vườn thừa sáng, nhưng tảo xuất hiện nhiều ở cành, trái thường do chế độ bón phân thừa N, P gây suy rễ.
1.4.Rỉ sắt: Chỉ công ở mặt dưới lá, màu sắt rỉ, khi sờ vào vết bệnh thì dính ra tay bột mịn màu rỉ (đây là bào tử nấm, giống như phấn hoa). Bệnh không thấy tấn công vào cành và quả.
Trong 4 bệnh trên đây, thán thư gây thiệt hại năng suất nặng nhất.

2/Tuyến trùng, thiếu phân và vàng lá thối rễ:
Khi thiếu phân NPK, đọt non vẫn phát triển bình thường, chỉ các cặp lá già vàng hoặc tía. Tuy nhiên, khi bị tuyến trùng gây sưng rễ nhiều, đọt non phát triên so le, khi đọt này phát thì đọt ở cành khác rụt lại. Cây không vàng như vàng lá thối rễ do nấm và các lá già rụng dần từng lá 1 diễn ra từ từ trong nhiều tháng. Các đọt kém phát triển thường biểu hiện lá nhỏ hẹp bảng lá, dài như triệu chứng thiếu Bo, Zn. Toàn bộ các lá già, lá bánh tẻ xanh nhưng không tươi sáng bóng.

3/Ngộ độc đạm và ngộ độc pH thấp:
-Biểu hiện ngộ độc đạm là lá cháy từng mãng đen phần chóp/mép lá, hoặc vị trí giữa lá- nơi hứng ánh sáng nhiều và không có vân vệnh đồng tâm như thán thư.
-Khi bón phân tính chua (SA, 16-16-8-13S) trên đất chua hoặc nước phèn nặng, hoặc bón phân hữu cơ chua (chưa ủ hoai, nhiều đất than bùn, phân trộn nhiều SA) thường gây ngộ độc trên lá già thiếu dinh dưỡng (lá đang thiếu K, Mg)

Người viết: Nguyễn Thúc Khang.