Trao đổi

Một số biểu hiện thừa thiếu chất,nấm bệnh trên cây cà phê

- Khi bón thừa nhiều lân giai đoạn nuôi trái, vỏ trái dày sần sùi, bề mặt lá tối màu, sần sùi và gân chính lá nổi cao, trái rất chậm lớn. Gần giống triệu chứng thiếu Bo.


 

Ảnh : Minh họa.

- Khi cây suy rễ, đặc biệt giai đoạn trái vào nhân, bón >= 200gr kali đỏ (KCl)/ 1 gốc, bạn sẽ thấy cảnh trái nám rất nhiều, nhất là những cây cành lá kém. Bạn đi trị bệnh thán thư, chỉ tốn tiền vô ích. Bạn tự tìm câu trả lời vì sao bón thừa Kali giai đoạn trái lớn gây nám trái nhẹ nhân, rất ngược với quan điểm nhiều người.
- Khi trái già nứt, biểu hiện của thừa nước.

 

Thứ 1: chăm thiên về N trong cả mùa.

Thứ 2: chăm thiếu K, Ca.

Thứ 3: bón hữu cơ muộn gây tích nước trong cây cao gây ra.
                                                                                                                                                                                            Người viết: Nguyễn Thúc Khang.