Trao đổi

Mọi người cho ý kiến?

 

Cà khoảng 6-7 năm, năng suất 3,5-4tấn/ha, đất dốc làm bồn nhỏ (bán kính 0,3-0,6m)
Lượng phân 2ha/1 đợt bón: 300kg Urê Phú Mỹ, 600kg SA, 400kg Kali. Sau khi bón 1050kg, còn dư 250kg ngày hôm sau bón lại những cây nhiều trái. Mưa lớn trong cả 2 ngày bón phân.
sau bón phân 4 ngày phun thuốc nấm nhóm Triazol dạng EC (nhũ dầu).

*/Kết quả: Có nhữg cây rụng lá, đọt cháy xoăn lại, rễ thối; nhẹ hơn thì không xoăn đọt, nhưng lá già, lá bánh tẻ cháy mép lá, chóp lá và vị trí giữa lá hứng nhiều ánh sáng.

**/Khuyến cáo: Khi bón trên bồn hẹp nên giảm lượng phân bón; không chọn phân nhanh rã (nhanh tan) bón thời điểm mưa nhiều. Khi đã bón SA, KCl cao trong khoảng 2-3 tuần cần tránh phun các thuốc tính nóng như Valydamycin, nhóm Triazol (dạng nhũ dầu), các thuốc gốc đồng. (Nguyễn Thúc Khang)