Ứng dụng công nghệ

Bọ rùa thiên địch của rệp sáp hại trên cây cà phê
 

Bọ rùa thiên địch của rệp sáp hại trên cây cà phê

Trong tự nhiên bên cạnh những loài côn trùng gây hại có rất nhiều loài côn trùng có ích còn gọi là côn trùng thiên địch. Nhóm này thường hạn chế được các côn trùng gây hại cho cây trồng, nhất là ở những nơi ít sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật. Nếu không có các loài có ích này thì nhiều loài côn trùng gây...