Ứng dụng công nghệ

Phương pháp phối trộn phân đơn thành NPK.

Hiện nay việc sử dụng phân bón hóa học đối với người dân như một sự tất yếu. Cùng với việc sử dụng phân bón là sự ra đời của rất nhiều nhà máy sản xuất, phân phối với nhiều loại phân bón có hàm lượng khác nhau gây lúng túng cho người dân trong việc chọn và sử dụng phân bón. Mặt khác giá phân bón tăng cao, tình trạng phân bón kém chất lượng hoặc làm giả trên thị trường làm hoang mang khi sử dụng. Nên nông dân thường mua phân đơn về trộn thành hỗn hợp để bón giá thành rẻ hơn, tỷ lệ chất dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu của từng loại cây, vùng đất và chân ruộng nhưng người nông dân chưa nắm được khả năng phối trộn của phân và các phản ứng xảy ra có thể tạo kết tủa làm cho cây không sử dụng được hoặc làm phân bay hơi nhanh hơn tăng khả năng thất thoát của phân. Để hạn chế điều đó khi phối trộn phân bà con nên tuân thủ các nguyên tắc sau:

 Về hóa học: Tránh không có hiện tượng tạo khí gây mất mát hoặc làm giảm khả năng hấp thụ dinh dưỡng hoặc đông cứng lại do các phản ứng hóa học gây nên.

Về lý học: Phải có kích thước tương đồng để khỏi bị chia tách ra .

Cách thức phối trộn phân đơn được trình bày trong bảng sau :

1. Dinh dưỡng của một số phân đơn 
- Phân Urê (46 % N) 
- Phân SA (21 % N) 
- Super lân (16 % P2O5) 
- Phân KCl (60 % K2O) 
2. Cách phối trộn phân NPK trộn 
2.1. NPK 20.20.10 
43 kg Urê 
125 kg Super Lân 
17 kg KCl 
Tổng cộng 185 kg phân trộn, 
tương đương 100 kg NPK 20.20.10 
2.2. NPK 16.16.8 
35 kg Urê 
100 kg Super Lân 
13 kg KCl 
Tổng cộng 148 kg phân trộn, 
tương đương 100 kg NPK 16.16.8 
2.2. NPK 16.7.17 
35 kg Urê 
44 kg Super Lân 
28 kg KCl 
Tổng cộng 107 kg phân trộn, 
tương đương 100 kg NPK 16.7.17 
2.2. NPK 16.8.16 
35 kg Urê 
50 kg Super Lân 
27 kg KCl 
Tổng cộng 112 kg phân trộn, 
tương đương 100 kg NPK 16.8.16

 Trích dẫn từ tài liệu WASI.